Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Projekt UMAMI Infra A, 2021–2022

I uppdrag av Wallenstam AB utför MEMA AB finplanering av Odlingsgatan samt Fredens Torg.

Finplanering

Finplanering av infragata, infartsväg samt torg inklusive nyförläggning av EL och VA i uppdrag av Wallenstam AB i området Freden Större, Hallonbergen, Sundbyberg. Projektet omges av totalt 6st bostadsetapper i nyproduktion vilka färdigställs succesivt. MEMA AB är upphandlad med en Utförandeentreprenad (AB04) med BAS-U uppdrag.

Projektet innefattar en BYA på ca 4 500m2 varav 200m plattläggning av betongmarksten med kantstenar mot planteringslådor på infragatan, ett torg med granittrappor och ramper av naturstenshällar samt upplysta trappräcken. Infartsväg av asfalt till P-garaget med mycket grönytor runt om, sittbänkar i respektive del samt belysning i planteringslådor.

Utsikt från en balkong över ett torg med köpcenter och annat.