Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Viktig information vid fakturering!

Alla fakturor utställda till oss ska skickas som pdf till följande mailadress:

Fakturaadress

faktura@memaab.se

Viktiga instruktioner

Här kommer viktiga instruktioner för att hantering och betalning av fakturor ska bli korrekta. Fakturan måste innehålla följande information:

 • Bankgiro/Postgiro/IBAN
 • Fullständigt företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Fakturadatum
 • Projektnummer innehållandes initialt 2 bokstäver och 4 siffror. Tex AO1023 (Fråga alltid din kontaktperson hos oss efter märkning)
 • Start och slutdatum för utförda arbeten
 • Vid omvänd betalnings­skyldighet ska det tydligt stå ”Omvänd betalningsskyldighet” på fakturan.
 • Vårt VAT/moms­registreringsnummer SE556750767701 och ert VAT-nummer ska framgå på fakturan

Förtydligande:

 • Innan fakturering ska fakturaunderlag översändas för godkännande till din kontaktperson hos oss.
 • Endast en faktura per bilaga (dvs flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil). Detta gäller även kreditfakturor.
 • Vid kreditering av fakturor ska det tydligt hänvisas till debetfakturans fakturanummer.
 • Vid frågor kontakta din kontaktperson hos oss.
 • Saknar fakturan information enligt ovan kommer de att sändas i retur utan åtgärd. Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras på grund av brister.