Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Faktureringsinstruktioner

För tjänst- & Materialleverantörer

Fakturor ska skickas som pdf-fil till följande mailadress:

faktura@memaab.se

Viktiga förutsättningar

Innan ni fakturerar ska ert fakturaunderlag godkännas av din kontaktperson hos oss. Flersidig faktura eller kreditfaktura ska finnas som en bilaga (pdf-fil). Kreditfaktura ska innehålla en tydlig hänvisning till debetfakturans fakturanummer.

Er Faktura ska minst innehålla följande information:

 • Löpande fakturanummer
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Bankgiro/Postgiro/IBAN
 • Fullständigt företagsnamn, adress, kontaktuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Totalbelopp
 • Skattesats och momsbelopp
 • Fakturadatum & Förfallodatum
 • Start och slutdatum för utförda arbeten
 • Ert VAT-nummer ska framgå på fakturan
 • Vid omvänd skattskyldighet ska det tydligt stå ”Omvänd skattskyldighet” på fakturan.

MEMA tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.

Våra projektnummer består av 2 bokstäver och 4 siffror. Tex AO1023 (Fråga alltid din kontaktperson hos oss efter rätt märkning.)

Vårt momsregistreringsnummer är SE556750767701.

Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat är överenskommet.

Vid försäljning av varor ska mängd, omfattning och art anges.

Saknar fakturan information enligt ovan kommer de att sändas i retur utan åtgärd. Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras på grund av brister.

Magnus Engström

magnus@memaab.se 070-417 52 95