Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Förtida Arbeten Älta, 2021

I uppdrag av Wallenstam AB utför MEMA AB omläggning och nyförläggning av VA, EL, fjärrvärme samt uppbyggnad av infrastruktur.

Nyproduktion

Nyproduktion av mark- och ledningsarbeten runt kvarter 1 för att tomtmarken ska bli byggbar. Projektet innefattar en Generalentreprenad med Utförandeentreprenad (AB04) för flytt av befintliga ledningar och nybyggnation av ledningar samt ny byggväg med tillhörande GC-banor. I uppdrag av Wallenstam AB utför MEMA AB omläggning och nyförläggning av VA, EL, fjärrvärme samt uppbyggnad av infrastruktur i sammabete med Nacka kommun och dess ledningsägare som är BAS-P. Omfattning av BYA på ca 10 000m2 varav ca 500m VA och ca 300m EL-ledningar samt 150m byggväg tillsammans med GC-bana.

Utsikt över Älta med flertalet byggnader, hus och vägar.