Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: UMAMI Etapp 2, 2020

I uppdrag av Byggnadsaktiebolaget Tornstaden har MEMA AB finplanerat infartsväg, gemensamma miljöer samt uteplatser i Hallonbergen, Sundbyberg.

Nyproduktion Finplanering

Nyproduktion av tre stycken flerbostads på ca 10 våningsplan där våran entreprenad avsåg finplanering av infartsväg, utemiljöer samt uteplatser i direkt anslutning till fastigheter på ett område av ca BYA 4000 kvadratmeter. Finplaneringen bestod bland annat av isolering av bjälklag, uppbyggnad av bärlager, stenläggningar, asfaltering, betongarbeten, smidesarbeten, byggnation av murar, montering av trappor, granitbeklädnader samt uppbyggnad av planteringar.

Tre stora lägenhetsbyggnader placerade i ett fint parksområde.