Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Vårtriangeln Vega Haninge kommun, 2021-2022

I Uppdrag av Götenehus AB är MEMA AB med och skapar nya bostäder i Vega staden.

Nyproduktion Grundläggning Finplanering

Uppförande av 26 stycken radhus och komplementbyggnad där MEMA AB utför grundläggning, EL, VA samt finplanering av samtliga grönytor av en totalyta på 5300m2.

MEMA AB är upphandlad med en utförandeentreprenad (AB04) med BAS-U uppdrag.

Delar i projektet består av dagvattenanläggning där all dagvatten hantering går till ett dagvatten magasin med fördröjning innan kommunen tar hand om resterande dagvatten. Sophanteringen består av 6 stycken nedgrävda sopkasuner för en smidigare hantering av sopor samt matavfall. Då befintlig mark består av mestadels lera så innefattar entreprenaden även stålrörspålar för stabilare grundläggning. På framsidorna av husen blir det platsgjutna murar och plattläggningar, baksidorna består av trä däck samt härliga gräsytor med häckar runt varje tomt.

Röda radhus med både altan och balkong.