Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Förskola Saturnus, Rissne

Renovering och upprustning av förskolan Saturnus lekplats

Nyproduktion Finplanering

Lekplatsen kommer att rustat upp till nya EU standarden för skydds- och lekmiljö för barnen på förskolan. Nya förråd, balansgångar, klätterdon samt en stor kompisgunga monteras upp för att ge barnen så mycket lekmöjligheter som möjligt. Samtliga fallskyddsytor blir av en ljus träflis som kommer att liva upp lekplatsen där den är omringad av skog med höga tallar och granar.

Projektet är upphandlad som en AB04 (utförandeentreprenad) där LP Bygg AB står som beställare.