Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Stockholms byggkoncept/FAMILJEBOSTÄDER kv portot, 2023

Dränering, grundisolering samt VA av två sycken flerbostadshus inklusive återställning av ytor.

Dränering Grundisolering VA Finplanering

MEMA AB är upphandlade av Stockholms Byggkoncept (Totalentreprenör) som ABT-U 07 (Underentreprenör på totalentreprenad) i uppdrag att utföra: nyanläggning av VA & dräneringsledningar ca 400m samt grundisolering ca 350m2 runt fastigheterna inklusive fördröjningsmagasin för att minimera belastning av SVOAs dagvattennät. Arbetet inkluderar även finplanering av påverkade ytor ca 1000m2 så som markstensytor, kantstenssättning, planteringsytor, trappor och asfaltering.