Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: HSB Brf pampas HUS b/c/f/g, 2023-2024

Dränering, grundisolering samt VA av fyra sycken flerbostadshus inklusive återställning av ytor.

Dränering Grundisolering VA Finplanering

MEMA AB är upphandlade av HSB BRF Pampas (Byggherre) som ABT 06 (Totalentreprenör) i uppdrag att utföra: nyanläggning samt relining av VA, dräneringsledningar ca 700m samt grundisolering ca 2100m2 runt fastigheterna. I entreprenaden förbereder vi även för framtida laddstationer till fordon. Arbetet inkluderar även finplanering av påverkade ytor ca 3500m2 så som markstensytor, kantstenssättning, planteringsytor, trappor och asfaltering.

BRF Pampas