Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Götenehus/Swebostad Nykvarn, 2022/2023

I Uppdrag av Götenehus AB är MEMA AB med och skapar nya bostäder i Nykvarn.

Nyproduktion Pålning Grundläggning Finplanering

Uppförande av 24 stycken radhus och komplementbyggnad där MEMA AB utför grundläggning, EL, VA samt finplanering av samtliga grönytor av en totalyta på 6200m2. MEMA AB är upphandlad med en utförandeentreprenad (AB04).

Delar i projektet består av dagvattenanläggning där all dagvatten hantering går till ett dagvatten magasin med fördröjning innan kommunen tar hand om resterande dagvatten. Då befintlig mark består av mestadels lera så innefattar entreprenaden även stålrörspålar för stabilare grundläggning. På framsidorna av husen blir det stensättning samt grönytor, baksidorna består av trä däck samt härliga gräsytor med häckar runt varje tomt.

Utsikt från en balkong över ett torg med köpcenter och annat.