Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: BTH Bygg Solhems BP, 2023

Byte av stängsel runt fotbollsplan

Schakt Stängsel Asfaltering

MEMA AB är upphandlade av BTH Bygg i uppdrag att utföra: Byte av stängsel runt bollplan på grund av att befintligt stängsel var trasigt. Arbetet utfördes tillsammans med sidoentreprenör där vi rivit stängsel, förberett för nya stolpar och nät, monterat och återställt fotbollsplan samt kringliggande ytor.

BTH Solhem