Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Nykvarns Kommun PEAB Dagvattenhantering, 2023

Nyanläggning av dagvattensystem

Schakt Dagvatten Återställning

MEMA AB är upphandlade av PEAB (Ramavtalsentreprenör) som AB04 (Utförandeentreprenad) i uppdrag att utföra: Ny dagvattenhantering i det nyexploaterade området Skogshöjden i Nykvarn. Arbetet schaktarbeten, nedläggning av dagvattenledningar, brunnar, diken samt återställning av nyanlagda vägar. Arbetet är en liten del i exploateringen av Nykvarn och kommunens dagvattennät.

Nykvarn dagvattenanläggning