Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Projekt BTH Bygg Dalarö Skola, 2023-2025

Dränering, grundisolering samt dagvatten inklusive finplaneringarbeten

Dränering Grundisolering Dagvatten Finplanering

MEMA AB är upphandlade av BTH Bygg i uppdrag att utföra: nyanläggning av dagvattenledningar samt brunnar, dräneringsledningar ca 200m samt grundisolering runt fastigheterna. I entreprenaden utförs även fettavskiljare för nytt storkök. Arbetet inkluderar även finplanering av påverkade ytor så som markstensytor, kantstenssättning, planteringsytor, trappor, asfaltering, L-stödsmurar. Arbetet sker delvis med pågående verksamhet där MEMA har stor vana för att säkert arbeta i närhet till tredje man.

Dalarö skola