Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Hässelby Blommor Parkering, 2022-2023

Nyproduktion av parkering inklusive dagvattenhantering

Schakt Dagvatten Finplanering

MEMA AB är upphandlade av Hässelby Blommor (Byggherre) som ABT 06 (Totalentreprenör) i uppdrag att utföra: nyanläggning dagvatten ca 200m med oljeavskiljare, dräneringsledningar till diken ca 200m. I entreprenaden har MEMA varit med från start och projekterat fram handlingar åt beställare. Arbetet har utförts på en ca yta av 3500m2 och har utöver dagvatten innefattat skogsröjning, avschaktning av ca 6000ton schaktmassor, uppbyggnad av parkeringsytor, anläggning av ny infart från kommunal väg med områdesskydd samt automatgrindar.

Hässelby blommor