Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: NCC Almandinen Tyresö, 2021-2023

I Uppdrag av NCC är MEMA AB med och skapar nya bostäder i Tyresö

Nyproduktion VA Finplanering

Uppförande av fyra stycken flerbostadshus där MEMA AB utför Schaktning, VA samt grov och finplanering av samtliga ytor av en totalyta på 7200m2. MEMA AB är upphandlad med en utförandeentreprenad (AB04). Delar i projektet består av dagvattenanläggning där all dagvatten hantering går till ett dagvatten magasin med fördröjning innan kommunen tar hand om resterande dagvatten. MEMA har tagit över från tidigare entreprenör där vi forslat bort sprängt förorenat berg. Alla ytor har byggts upp inför finplanering som innefattar tre stycken innegårdar på bjälklag samt kringliggande ytor. Finplaneringen inkluderar stenläggningar, t-stödsmurar, träytor i kebony, utegym, grönytor samt parkeringar.

NCC