Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: BRF Lyran VA-arbeten, 2022-2023

Byte av spill, dag och vattenledningar

Schakt VA Återställning

MEMA AB är upphandlade av BRF Lyran (Byggherre) som ABT 06 (Totalentreprenör) i uppdrag att utföra: Projektering samt byte av alla dagvatten, spillvatten samt vattenledningar inom bostadsrättsförenings område både utvändigt samt liggande ledningar i källarutrymmen. Arbetet har varit relativt komplicerat då allt måste vara i drift under produktions gång. Arbetet utfördes även under vintertid vilket försvårade arbetsförhållandena samt ledningar låg på ca 4meters djup. Återställningsarbetet innefattar stenläggning, grönytor & asfaltering.

BRF Lyran