Vi utför allt från små till stora komplicerade entreprenadprojekt.

Vi har en nära kommunikation inom våran organisation vilket gör att vi uppnår kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det självklara valet att välja Mema oavsett inriktning och omfattning på entreprenaden ni vill ha utförd.

Projekt: Järflottan 5, Farsta

Grundisolering Dränering VA

På uppdrag av M3bygg utför MEMA AB en utförandeentreprenad av grundisolering samt nytt VA system runt 2st huskroppar, totalt ca 1000m2 grundisolering och ca 500m VA ledningar inkl. dräneringsledningar. Ett nytt dagvattenmagasin på 50m2 för att minimera belastningen av SVOAs dagvattennät.

Citycon Jakobsberg